Revitalizing Ginseng & Dang Gui Formula Softgel Capsule (Shi Quan Da Bu Tang), K048

Please login to view prices.

Supplement Facts

Equivalent to raw herb per day (gram, 2 Servings)

Ginseng (Ren shen) 2.5g

Angelica sinensis (Dang gui) 3.5g

Peony Root (Shao yao) 3.0g

Atractylodes Rhizome (Bai zhu) 3.5g

Hoelen (Fu ling) 3.5g

Cinnamon Bark (Gui zhi) 3.0g

Astragalus Root (Huang qi) 2.5g

Cnidium Rhizome (Chuan xiong) 3.0g

Licorice (Gan cao) 1.0g

Rehmannia Root (Shu di huang) 3.5g

SKU: K048 Category: